Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Hệ thống văn bản
Thủ tục hành chính
Quản lý nhân sự
Tài nguyên
Công nghệ thông tin
Tra cứu điểm thi
Tìm kiếm

Liên kết Website

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Chat trực tuyến với Admin

Administrator
Thống kê
Online:
Truy cập:
TIN MỚI NHẤT Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng

ĐH Đà Nẵng PH Kon Tum tuyển sinh cao học K31

Quyết định về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các tập thể, CBQL các đơn vị trực thuộc Sở

Chậm nộp báo cáo công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới năm 2014

Chậm nộp kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2014

Hướng dẫn việc thuyên chuyển công tác hàng năm

Mẫu danh sách quy hoạch CBQL

kế hoạch duyệt biên chế năm học 2014 - 2015

Kết quả giáo viên chọn đơn vị công tác, năm học 2013 - 2014

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Văn bản mới ban hành
    
Triển khai công tác nội vụ năm 2010 (22/04/2010)

Ngày 21/4/2010 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 148/SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện công tác nội vụ năm 2010

Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

                                          

Thực hiện Công văn số 453/SNV-CCVC ngày 14/4/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện một số công tác nội vụ ở tỉnh;

Để công tác nội vụ thực hiện theo đúng qui định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Triển khai nghiên cứu, thực hiện Luật cán bộ, công chức và các Nghị định mới của Chính phủ về công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức khi có hiệu lực thi hành gồm:

+ Luật cán bộ, công chức ban hành ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010;

+ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Qui định những người là công chức, ban hành ngày 25/01/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2010;

+ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, ban hành ngày 05/03/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2010;

+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, ban hành ngày 15/03/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2010.

2. Không thực hiện các Nghị định, Thông tư đã bị bãi bỏ bởi Luật và các Nghị định mới ban hành đã nói ở trên khi các Nghị định mới đã đến thời điểm có hiệu lực thi hành.

3. Tổ chức rà soát, xác định và lập danh sách, số lượng công chức, tính đến thời điểm 01/6/2010 theo qui định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; báo cáo (Danh sách công chức theo hệ thống tổ chức – Mẫu số 3, Số lượng, chất lượng công chức – Mẫu số 4) về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2010.

Báo cáo nhanh file excel  chứa dữ liệu của Mấu số 3 và Mấu số 4 về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ Sở) theo địa chỉ email: tccb@gialai.edu.vn; phongtccb.sogialai@moet.edu.vn; fax: 3826877 trước ngày 14/5/2010.

Lưu ý: Các văn bản và biểu mẫu 3,4 nêu trên các đơn vị tải về máy từ địa chỉ website http://tccb.gialai.edu.vn . Mọi thắc mắc liên hệ: ĐT: 059 3821141.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiên cứu, thực hiện./.

Tải Công văn tại đây

Tải biểu mẫu 3,4 tại đây


Tin mới đăng:
Các tin khác:
Tin nổi bật
Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Đăng nhập
QUẢNG CÁO
Google (viếng thăm 0 lần)
http://www.google.com.vn/
Gmail (viếng thăm 0 lần)
http://gmail.com/
Thư BGD (viếng thăm 0 lần)
https://www.google.com/a/moet.edu.vn/
Check mail (viếng thăm 0 lần)
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1237973247&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fhome.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1066&id=251248
Tra cứu pháp luật (viếng thăm 0 lần)
http://www.tracuuphapluat.info/
Văn bản pháp luật (viếng thăm 0 lần)
http://www.vanbanphapluat.com/
Văn bản pháp quy giáo dục (viếng thăm 0 lần)
http://vanban.moet.gov.vn/

Văn bản pháp quy giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (viếng thăm 0 lần)
http://www.moet.gov.vn
Cổng thông tin ddienj tử Chính phủ (viếng thăm 0 lần)
http://www.chinhphu.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://gialai.edu.vn
UBND tỉnh Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://www.gialai.gov.vn/
Báo Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://baogialai.com.vn/
Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐH Đà Nẵng (viếng thăm 0 lần)
http://www.cce.com.vn