Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Hệ thống văn bản
Thủ tục hành chính
Quản lý nhân sự
Tài nguyên
Công nghệ thông tin
Tra cứu điểm thi
Tìm kiếm

Liên kết Website

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Chat trực tuyến với Admin

Administrator
Thống kê
Online:
Truy cập:
TIN MỚI NHẤT Hướng dẫn việc thuyên chuyển công tác hàng năm

Mẫu danh sách quy hoạch CBQL

kế hoạch duyệt biên chế năm học 2014 - 2015

Kết quả giáo viên chọn đơn vị công tác, năm học 2013 - 2014

Thông báo kết quả xét tuyển giáo viên năm học 2013-2014 và thông báo thời gian chon đơn vị công tác

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2013-2014

Thực hiện đánh giá HT, PHT, GV trung học theo Chuẩn nghề nghiệp

Về việc bổ sung Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quy định xét tuyển dụng giáo viên năm học 201

V/v Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Danh sách dự tuyển giáo viên năm học 2013-2014

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tin nổi bật
Hướng dẫn việc thuyên chuyển công tác hàng năm

Số 216/HD-SGDĐT, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Đăng nhập
QUẢNG CÁO
Google (viếng thăm 0 lần)
http://www.google.com.vn/
Gmail (viếng thăm 0 lần)
http://gmail.com/
Thư BGD (viếng thăm 0 lần)
https://www.google.com/a/moet.edu.vn/
Check mail (viếng thăm 0 lần)
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1237973247&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fhome.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1066&id=251248
Tra cứu pháp luật (viếng thăm 0 lần)
http://www.tracuuphapluat.info/
Văn bản pháp luật (viếng thăm 0 lần)
http://www.vanbanphapluat.com/
Văn bản pháp quy giáo dục (viếng thăm 0 lần)
http://vanban.moet.gov.vn/

Văn bản pháp quy giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (viếng thăm 0 lần)
http://www.moet.gov.vn
Cổng thông tin ddienj tử Chính phủ (viếng thăm 0 lần)
http://www.chinhphu.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://gialai.edu.vn
UBND tỉnh Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://www.gialai.gov.vn/
Báo Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://baogialai.com.vn/
Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐH Đà Nẵng (viếng thăm 0 lần)
http://www.cce.com.vn