Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Hệ thống văn bản
Thủ tục hành chính
Quản lý nhân sự
Tài nguyên
Công nghệ thông tin
Tra cứu điểm thi
Tìm kiếm

Liên kết Website

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Chat trực tuyến với Admin

Administrator
Thống kê
Online:
Truy cập:
TIN MỚI NHẤT Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng

ĐH Đà Nẵng PH Kon Tum tuyển sinh cao học K31

Quyết định về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các tập thể, CBQL các đơn vị trực thuộc Sở

Chậm nộp báo cáo công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới năm 2014

Chậm nộp kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2014

Hướng dẫn việc thuyên chuyển công tác hàng năm

Mẫu danh sách quy hoạch CBQL

kế hoạch duyệt biên chế năm học 2014 - 2015

Kết quả giáo viên chọn đơn vị công tác, năm học 2013 - 2014

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tin tức mới cập nhật
    
Thông báo về việc xét tuyển bổ sung giáo viên, viên chức (21/03/2011)

Thông báo về việc xét tuyển bổ sung giáo viên, viên chức

 

THÔNG  BÁO

Về việc xét tuyển giáo viên năm học 2010-2011,

và xét tuyển viên chức năm 2010 (đợt bổ sung)

 
 
 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục xét tuyển giáo viên năm học 2010-2011 và xét tuyển viên chức năm 2010 đối với những môn còn nguồn tuyển.

Trên cơ sở danh sách người dự tuyển giáo viên năm học 2010-2011 và danh sách người dự tuyển viên chức năm 2010 đã báo cáo cho Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho 10 (mười) người dự tuyển giáo viên năm học 2010-2011 và 03 (ba) người dự tuyển viên chức có tên trong danh sách liền kề (có danh sách kèm theo) để đề nghị Sở Nội vụ, xem xét, tổng hợp đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã liên hệ trực tiếp với từng người dự tuyển qua điện thoại đã đăng ký, tuy nhiên để khẳng định việc chấp nhận đăng ký tuyển dụng bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả người dự tuyển có tên trong danh sách trên phải trực tiếp đến Phòng Tổ chức cán bộ Sở để viết bản cam kết chậm nhất đến ngày 26/3/2011. Sau thời hạn trên Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ và không giải quyết những trường hợp đăng ký không đúng thời gian nêu trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đề xuất những người dự tuyển có bản cam kết.

 

Vậy Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo rộng rãi đến cá nhân có liên quan biết, phối hợp thực hịện./.

Xem danh sách 10 người dự tuyển giáo viên năm học 2010-2011 (đề nghị xét bổ sung)

Xem danh sách 03 người dự tuyển viên chức năm 2010(đề nghị xét bổ sung)

 

 

 


Tin mới đăng:
Các tin khác:
Tin nổi bật
Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Đăng nhập
QUẢNG CÁO
Google (viếng thăm 0 lần)
http://www.google.com.vn/
Gmail (viếng thăm 0 lần)
http://gmail.com/
Thư BGD (viếng thăm 0 lần)
https://www.google.com/a/moet.edu.vn/
Check mail (viếng thăm 0 lần)
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1237973247&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fhome.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1066&id=251248
Tra cứu pháp luật (viếng thăm 0 lần)
http://www.tracuuphapluat.info/
Văn bản pháp luật (viếng thăm 0 lần)
http://www.vanbanphapluat.com/
Văn bản pháp quy giáo dục (viếng thăm 0 lần)
http://vanban.moet.gov.vn/

Văn bản pháp quy giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (viếng thăm 0 lần)
http://www.moet.gov.vn
Cổng thông tin ddienj tử Chính phủ (viếng thăm 0 lần)
http://www.chinhphu.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://gialai.edu.vn
UBND tỉnh Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://www.gialai.gov.vn/
Báo Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://baogialai.com.vn/
Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐH Đà Nẵng (viếng thăm 0 lần)
http://www.cce.com.vn