Trang chủ
Tin tức
Giới thiệu
Hệ thống văn bản
Thủ tục hành chính
Quản lý nhân sự
Tài nguyên
Công nghệ thông tin
Tra cứu điểm thi
Tìm kiếm

Liên kết Website

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Chat trực tuyến với Admin

Administrator
Thống kê
Online:
Truy cập:
TIN MỚI NHẤT Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Thông tư ban hành Điều lệ trường Cao đẳng

ĐH Đà Nẵng PH Kon Tum tuyển sinh cao học K31

Quyết định về việc ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các tập thể, CBQL các đơn vị trực thuộc Sở

Chậm nộp báo cáo công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới năm 2014

Chậm nộp kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2014

Hướng dẫn việc thuyên chuyển công tác hàng năm

Mẫu danh sách quy hoạch CBQL

kế hoạch duyệt biên chế năm học 2014 - 2015

Kết quả giáo viên chọn đơn vị công tác, năm học 2013 - 2014

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Sở Giáo dục và Đào tạo
    
Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2009 (15/10/2009)

THÔNG  BÁO

Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2009

---------------------------

 

Thực hiện Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định xét tuyển dụng viên chức năm 2009 của tỉnh; Nhằm công khai việc thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức và giúp cho thí sinh có những thông tin cần thiết, đồng thời để giám sát, kiểm tra việc thu nhận hồ sơ dự tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo một số vấn đề liên quan đến việc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2009 như sau:

I. Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức (Kế toán, Y tế, Thiết bị, Thư viện, Giáo vụ) bắt đầu từ ngày 07/10/2009 đến 09h30 ngày 05/11/2009, cụ thể như  sau:

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút;

- Riêng ngày cuối: 05/11/2009 thu nhận hồ sơ đến  09 giờ 30 phút.

2. Lệ phí dự tuyển: 70.000 đồng/hồ sơ dự tuyển.

II. Việc công khai, niêm yết danh sách người dự tuyển hàng ngày:

Để tạo điều kiện cho người nộp hồ sơ dự tuyển theo dõi, có thông tin kịp thời hàng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành việc công khai, niêm yết danh sách người dự tuyển quy định như sau:

1. Từ 07/10/2009 đến 04/11/2009: niêm yết danh sách 01 lần/ngày lúc 16h15.

2. Ngày 05/11/2009:

+ Niêm yết danh sách người dự tuyển: lúc 11h00.

+ Niêm yết danh sách dự kiến trúng truyển: lúc 15h00.

III. Việc kiểm tra thông tin và thay đổi địa chỉ đăng ký dự tuyển:

1. Người dự tuyển đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra các thông tin cá nhân trong danh sách đã niêm yết tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trên website http://tccb.gialai.edu.vn/ và phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ Sở (ĐT:059.3821141; Email: tccb@gialai.edu.vn) để điều chỉnh, bổ sung nếu phát hiện có sai sót hoặc có tiêu cực trong quá trình thu, nộp hồ sơ.

2. Người dự tuyển được quyền rút hồ sơ đi đăng ký dự tuyển tại nơi khác trong suốt thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển.

   IV. Việc nhận công tác của thí sinh:

   1. Ngày 06/11/2009, những người dự tuyển có trên trong danh sách dự kiến trúng truyển khối trực thuộc Sở đến tại Hội trường A - Sở Giáo dục và Đào tạo, 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để lựa chọn đơn vị công tác.

   2. Sau khi có quyết định công nhận trúng tuyển của cấp có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo trực tiếp cho người trúng tuyển đến tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở để nhận quyết định tuyển dụng về đơn vị trúng tuyển công tác.

   Mọi quy định và thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức năm 2009 và danh sách người dự tuyển vào khối trực thuộc Sở được cập nhật hàng ngày trên website: http://tccb.gialai.edu.vn/.

   Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị và cá nhân có liên quan biết, theo dõi, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC  

- Lãnh đạo Sở (báo cáo);

- Sở Nội vụ (để biết và theo dõi);

- Lưu: TCCB.                                                                                                        (Đã ký)

 

                                   

 

                                                                                                      NAY H’TUYẾT


Tin mới đăng:
Các tin khác:
Tin nổi bật
Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức hàng năm

Đăng nhập
QUẢNG CÁO
Google (viếng thăm 0 lần)
http://www.google.com.vn/
Gmail (viếng thăm 0 lần)
http://gmail.com/
Thư BGD (viếng thăm 0 lần)
https://www.google.com/a/moet.edu.vn/
Check mail (viếng thăm 0 lần)
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1237973247&rver=5.5.4177.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fhome.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1066&id=251248
Tra cứu pháp luật (viếng thăm 0 lần)
http://www.tracuuphapluat.info/
Văn bản pháp luật (viếng thăm 0 lần)
http://www.vanbanphapluat.com/
Văn bản pháp quy giáo dục (viếng thăm 0 lần)
http://vanban.moet.gov.vn/

Văn bản pháp quy giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (viếng thăm 0 lần)
http://www.moet.gov.vn
Cổng thông tin ddienj tử Chính phủ (viếng thăm 0 lần)
http://www.chinhphu.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://gialai.edu.vn
UBND tỉnh Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://www.gialai.gov.vn/
Báo Gia Lai (viếng thăm 0 lần)
http://baogialai.com.vn/
Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐH Đà Nẵng (viếng thăm 0 lần)
http://www.cce.com.vn